TIÊU CHUẨN ISO TR 18811

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TR 18811

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 2 năm 2018

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 2 năm 2018

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  24
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO TR 18811, Phiên bản đầu tiên, tháng 2 năm 2018 – Mỹ phẩm – Hướng dẫn kiểm tra độ ổn định của sản phẩm mỹ phẩm

Tài liệu này đưa ra các hướng dẫn về kiểm tra độ ổn định của các sản phẩm mỹ phẩm. Nó xem xét các tài liệu tham khảo thư mục sẵn có, cung cấp nguồn lực để đánh giá tính ổn định của các sản phẩm mỹ phẩm. Việc xem xét các hướng dẫn hiện có đánh giá độ ổn định của sản phẩm mỹ phẩm có thể dùng làm khuôn khổ khoa học / kỹ thuật để xác định các phương pháp phù hợp nhất để đánh giá độ ổn định của sản phẩm mỹ phẩm.

Tài liệu này không nhằm chỉ định các điều kiện, thông số hoặc tiêu chí của thử nghiệm độ ổn định.

Xem xét sự đa dạng của các sản phẩm mỹ phẩm, điều kiện bảo quản và sử dụng, không thể xác định một cách duy nhất để đánh giá độ ổn định của sản phẩm. Do đó, nhà sản xuất phải chỉ định và biện minh cho giao thức ổn định bao gồm các phương pháp thử nghiệm, thông số kỹ thuật và điều kiện mà tại đó sản phẩm sẽ được thử nghiệm.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TR 18811, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese