TIÊU CHUẨN ISO TR 17534-3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TR 17534-3

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO TR 17534-3

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  64
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TR 17534-3, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 1 năm 2015 – Âm học – Phần mềm tính toán âm thanh ngoài trời – Phần 3: Khuyến nghị về việc triển khai đảm bảo chất lượng của ISO 9613-2 trong phần mềm theo ISO 17534-1

Báo cáo kỹ thuật này bao gồm các khuyến nghị bổ sung cho phương pháp tính toán của ISO 9613‑2 đã được đồng ý triển khai trong các trường hợp thử nghiệm đảm bảo chất lượng phần mềm với kết quả chi tiết cho phép kiểm tra việc thực hiện đúng và các biểu mẫu để tuyên bố sự phù hợp với các yêu cầu này của một sản phẩm phần mềm cụ thể .


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TR 17534-3, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO TR 17534-3

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese