TIÊU CHUẨN ISO TR 16907

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TR 16907

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 4 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 4 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  38
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TR 16907, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 4 năm 2015 – Máy công cụ – Bù số sai số hình học

Báo cáo kỹ thuật này cung cấp thông tin để hiểu và áp dụng bù số sai số hình học cho máy công cụ được điều khiển bằng số bao gồm:

– thuật ngữ liên quan đến bù số;

– biểu diễn đầu ra của các hàm lỗi từ các phương pháp đo khác nhau;

– xác định và phân loại các phương pháp bồi thường hiện đang được áp dụng bởi các CNC khác nhau;

– thông tin để hiểu và áp dụng các phép bù số khác nhau.

Báo cáo kỹ thuật này không cung cấp mô tả chi tiết về các kỹ thuật đo sai số hình học được quy định trong ISO 230 (tất cả các phần) và trong các tiêu chuẩn đánh giá tính năng cụ thể của máy công cụ và nó không có nghĩa là cung cấp cơ sở lý thuyết và thực tiễn toàn diện về các công nghệ hiện có.

Báo cáo kỹ thuật này tập trung vào các lỗi hình học của máy công cụ hoạt động trong điều kiện không tải hoặc bán tĩnh điện. Các lỗi do tác dụng của lực động cũng như các lỗi khác có thể ảnh hưởng đến chất lượng chi tiết hoàn thiện (ví dụ độ mòn của dụng cụ) không được xem xét trong Báo cáo kỹ thuật này.

Các biến dạng do thay đổi tĩnh tải theo các trục chuyển động.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TR 16907, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese