TIÊU CHUẨN ISO TR 16786

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TR 16786

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO TR 16786

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 8 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 8 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  22
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TR 16786, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 8 năm 2015 – Hệ thống giao thông thông minh – Việc sử dụng các mô hình mô phỏng để đánh giá hệ thống quản lý giao thông – Các thông số đầu vào và mẫu báo cáo để mô phỏng hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông

Báo cáo kỹ thuật này cung cấp các hướng dẫn để tiết lộ các điều kiện và kết quả mô phỏng khi đánh giá hiệu suất của các phương pháp điều khiển tín hiệu, tập trung vào thuật toán thiết lập thời gian tín hiệu dựa trên điều kiện giao thông. Sau đây là các mục đích chính của việc đánh giá hệ thống điều khiển tín hiệu:

a) để đánh giá chất lượng của thuật toán trong các điều kiện giao thông khác nhau;

b) để đánh giá tính hợp lệ của thuật toán đối với các ứng dụng cụ thể (các loại giao điểm);

c) để thiết lập sự so sánh công bằng giữa thuật toán với các thuật toán hiện có khác hoặc các loại hệ thống điều khiển khác;

d) đánh giá kết quả thực hiện hệ thống điều khiển tín hiệu một cách khách quan.

Khi xác nhận quyền sở hữu và / hoặc so sánh hiệu suất của hệ thống điều khiển tín hiệu từ kết quả mô phỏng, cần phải làm rõ các điều kiện và kết quả mô phỏng để bên thứ ba có thể đánh giá một cách khách quan tính công bằng và hợp lý của nó.

Báo cáo kỹ thuật này mô tả các mục tối thiểu cần thiết của các điều kiện phải được tiết lộ để đảm bảo đánh giá công bằng và không mô tả các mục tối đa có thể có.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TR 16786, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO TR 16786

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese