TIÊU CHUẨN ISO/IEC DIS 18045

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC DIS 18045

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 27 tháng 5 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 27 tháng 5 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  582
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO / IEC DIS 18045, Phiên bản 2020, ngày 27 tháng 5 năm 2020 – An toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư – Tiêu chí đánh giá về bảo mật CNTT – Phương pháp luận để đánh giá bảo mật CNTT

Tài liệu này là tài liệu đồng hành với “Tiêu chí đánh giá về bảo mật CNTT”, ISO / IEC 15408 (tất cả các phần). Tài liệu này xác định các hành động tối thiểu mà người đánh giá phải thực hiện để tiến hành đánh giá Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 15408, sử dụng các tiêu chí và bằng chứng đánh giá được xác định trong Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 15408.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC DIS 18045, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese