TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17811-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17811-2

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17811-2

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 2 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 2 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  138
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO / IEC 17811-2, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 2 năm 2015 – Công nghệ thông tin – Điều khiển và quản lý thiết bị – Phần 2: Đặc điểm kỹ thuật của Giao thức quản lý và điều khiển thiết bị

Phần này của ISO / IEC 17811 cung cấp đặc điểm kỹ thuật của Giao thức quản lý và điều khiển thiết bị (DCMP), là một giao thức lớp ứng dụng được sử dụng để điều khiển và quản lý các thiết bị varius. DCMP hỗ trợ truy xuất thông tin trạng thái mạng và thiết bị, khởi tạo thiết bị, cập nhật chương trình cơ sở và phần mềm, truyền tệp, v.v. Phần này của ISO / IEC 17811 quy định các hoạt động giao thức và cấu trúc thông báo của DCMP.

An ninh mạng nằm ngoài phạm vi trong phần này của ISO / IEC 17811. Tuy nhiên, các dịch vụ bảo mật có thể cần thiết theo các ứng dụng của DCMP. DCMP có thể bị nhiều mối đe dọa mạng cụ thể. Để đối phó với những mối đe dọa đó, một số cơ chế bảo mật có thể được triển khai.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC 17811-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17811-2

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese