TIÊU CHUẨN ISO/IEC 13250-5

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/IEC 13250-5

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 4 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 4 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  20
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO / IEC 13250-5, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 4 năm 2015 – Công nghệ thông tin – Bản đồ chủ đề – Phần 5: Mô hình tham khảo

Phần này của tiêu chuẩn ISO / IEC 13250 quy định là một mô hình chính thức cho bản đồ chủ đề, chức năng truy cập tối thiểu và truy xuất thông tin từ bản đồ chủ đề và một khuôn khổ ràng buộc quản lý việc giải thích bản đồ chủ đề.

Tiêu chuẩn ISO / IEC 13250


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/IEC 13250-5, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese