TIÊU CHUẨN ISO DIS 13000-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO DIS 13000-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 3 tháng 7 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 3 tháng 7 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO DIS 13000-1, Phiên bản 2020, ngày 3 tháng 7 năm 2020 – Chất dẻo – Bán thành phẩm Polytetrafluoroethylen (PTFE) – Phần 1: Yêu cầu và chỉ định

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và thiết lập hệ thống chỉ định cho các sản phẩm polytetrafluoroethylen (PTFE) đã qua xử lý, có thể xảy ra ở một số dạng. PTFE được sử dụng để tạo ra bán thành phẩm được mô tả trong ISO 20568-1 và, như được cung cấp trong ISO 20568-1, có thể chứa đến 1% comonomer. PTFE được sử dụng để tạo ra bán thành phẩm có thể là nhựa nguyên sinh, đã qua xử lý lại hoặc tái chế. Cho phép thêm tới 1,5% khối lượng chất màu hoặc chất tạo màu. Phần này của ISO 13000 cho phép năm cấp dựa trên độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt. Các bán thành phẩm có thể được gia công (loại P) hoặc ổn định kích thước (loại S) và cũng có thể có các đặc tính điện cụ thể hoặc các đặc tính khác khi chúng được yêu cầu cho một ứng dụng.

CHÚ THÍCH: Tham khảo các tiêu chuẩn khác cho bán thành phẩm làm từ polytetrafluoroethylen được liệt kê trong Phụ lục A để biết thông tin.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO DIS 13000-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese