TIÊU CHUẨN ISO/ASTM 51026

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO/ASTM 51026

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 7 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO / ASTM 51026, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 7 năm 2015 – Thực hành sử dụng hệ thống đo liều Fricke

Thực hành này bao gồm các quy trình chuẩn bị, thử nghiệm và sử dụng hệ thống đo liều dung dịch amoni sulfat sắt trong nước có tính axit để đo liều lượng hấp thụ vào nước khi tiếp xúc với bức xạ ion hóa. Hệ thống bao gồm một liều kế và thiết bị phân tích thích hợp. Hệ thống này sẽ được gọi là hệ thống đo liều Fricke. Hệ thống đo liều Fricke có thể được sử dụng như một hệ thống đo liều tiêu chuẩn tham chiếu hoặc một hệ thống đo liều thông thường.

Thực hành này là một trong những bộ tiêu chuẩn cung cấp các khuyến nghị để thực hiện đúng phép đo liều trong xử lý bức xạ và mô tả phương tiện đạt được sự tuân thủ các yêu cầu của ISO / ASTM Practice 52628 cho hệ thống đo liều Fricke. Nó được thiết kế để được đọc cùng với ISO / ASTM Practice 52628.

Thực hành mô tả các quy trình phân tích quang phổ đối với hệ thống đo liều Fricke.

Thực hành này chỉ áp dụng cho bức xạ gamma, bức xạ X (bremsstrahlung) và các điện tử năng lượng cao.

Thực hành này được áp dụng với điều kiện thỏa mãn những điều sau:

Phạm vi liều hấp thụ sẽ từ 20 đến 400 Gy (1).2

Tỷ lệ liều hấp thụ không vượt quá 106
Gy · s−1 (2).

Đối với nguồn gamma đồng vị phóng xạ, năng lượng photon ban đầu lớn hơn 0,6 MeV. Đối với bức xạ X (tia ló), năng lượng ban đầu của các êlectron dùng để tạo ra các phôtôn bằng hoặc lớn hơn 2 MeV. Đối với chùm êlectron, năng lượng êlectron ban đầu lớn hơn 8 MeV.

CHÚ THÍCH 1: Giới hạn năng lượng thấp hơn đưa ra là thích hợp cho một ống liều kế hình trụ có đường kính 12 mm. Các hiệu chỉnh đối với hiệu ứng dịch chuyển và gradient liều trên ống thuốc có thể được yêu cầu đối với chùm điện tử (3). Hệ thống đo liều Fricke có thể được sử dụng ở năng lượng thấp hơn bằng cách sử dụng các thùng chứa liều kế mỏng hơn (theo hướng chùm tia) (xem ICRU Báo cáo 35).

Nhiệt độ chiếu xạ của liều kế phải nằm trong khoảng từ 10 đến 60 ° C.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

1 Hoạt động này thuộc thẩm quyền của Ủy ban ASTM E61 về Xử lý bức xạ và là trách nhiệm trực tiếp của Tiểu ban E61.02 về Hệ thống đo lường và cũng thuộc thẩm quyền của ISO / TC 85 / WG 3.

Ấn bản hiện tại được phê duyệt vào ngày 9 tháng 2 năm 2015. Xuất bản tháng 6 năm 2015. Ban đầu được xuất bản với tên gọi ASTM E1026–84. Phiên bản ASTM trước đó E1026 – 13. Tiêu chuẩn quốc tế hiện tại ISO / ASTM 51026–2015 (E) thay thế cho ASTM E1026 – 13.

2 Các số in đậm xuất hiện trong dấu ngoặc đơn đề cập đến thư mục ở cuối phần thực hành này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO/ASTM 51026, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese