TIÊU CHUẨN ISO 9296

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 9296

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, tháng 8 năm 2017

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 8 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  24
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 9296, Tái bản lần thứ 2, tháng 8 năm 2017 – Âm học – Giá trị phát ra tiếng ồn công bố của thiết bị công nghệ thông tin và viễn thông

Tài liệu này áp dụng cho thiết bị công nghệ thông tin và viễn thông.

Nó chỉ định:

a) đối với lô thiết bị, phương pháp xác định các giá trị sau:

– mức công suất âm thanh trọng số A trung bình đã công bố, LW;

– mức áp suất âm thanh phát xạ trọng số A trung bình đã công bố, Lp;

– trình bổ sung thống kê để xác minh, Kv;

– mức công suất âm thanh trọng số A giới hạn trên theo thống kê, LWA, c;

b) thông tin về sản phẩm và âm thanh được xuất bản dưới dạng điện tử hoặc ở dạng bản in ra sao trong các tài liệu kỹ thuật hoặc tài liệu sản phẩm khác do nhà sản xuất hoặc người khai báo cung cấp cho người dùng;

c) phương pháp xác minh các giá trị phát ra tiếng ồn do nhà sản xuất hoặc người khai báo công bố.

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “nhà sản xuất” và “người khai báo” được sử dụng trong tài liệu này để đại diện cho bất kỳ thực thể nào cung cấp thông tin về phát thải tiếng ồn của sản phẩm. Ví dụ, một nhà cung cấp hoặc nhà nhập khẩu sản phẩm không sản xuất phần cứng, nhưng cung cấp thông tin về phát thải tiếng ồn, cũng được gọi là nhà sản xuất hoặc người khai báo nếu có, trong tài liệu này.

Các phương pháp thống nhất trong tài liệu này sử dụng dữ liệu phát ra tiếng ồn thu được theo ISO 7779, và các quy trình khai báo và xác minh được nêu chi tiết trong ISO 4871[4] và ISO 7574‑4.[6]

Các giá trị phát xạ tiếng ồn cơ bản được công bố là mức công suất âm thanh trọng số A trung bình được công bố, LWA, m. Tùy chọn, mức áp suất âm thanh phát xạ trọng số A trung bình được công bố tại vị trí người vận hành hoặc người đứng ngoài, LpA, m, có thể được khai báo. Đây là các giá trị trung bình số học dựa trên các phép đo trên một mẫu thiết bị ngẫu nhiên của lô, phù hợp với ISO 7779.

Đối với mục đích xác minh, một số lượng bổ sung được yêu cầu phải được khai báo: bộ cộng thống kê để xác minh, Kv. Đây là đại lượng được thêm vào mức công suất âm trung bình trọng số A đã khai báo, LWA, m, và được sử dụng trong phần xác minh của tài liệu này để cung cấp xác suất chấp nhận nhất quán và có thể dự đoán được đối với lô thiết bị.

Mức công suất âm thanh trọng số A trung bình được công bố cho lô thiết bị cho phép so sánh lượng phát ra tiếng ồn giữa các sản phẩm khác nhau và cho phép dự đoán mức độ phát ra tiếng ồn tại nơi lắp đặt hoặc nơi làm việc, như được mô tả trong ECMA TR / 27.[9]

Mặc dù đại lượng hữu ích nhất để tính toán mức độ phát xạ do một hoặc nhiều nguồn tiếng ồn là mức công suất âm thanh trọng số A của (các) nguồn riêng lẻ, nhưng mức áp suất âm thanh phát xạ trọng số A cũng có thể hữu ích trong việc ước tính mức độ truyền âm trong vùng lân cận của một phần thiết bị bị cô lập.

Để tránh nhầm lẫn giữa các mức công suất âm thanh và mức áp suất âm thanh phát xạ, mức công suất âm thanh trọng số A trung bình đã công bố, LWA, m, được biểu thị bằng bels (B) và mức áp suất âm thanh phát xạ trọng số A trung bình đã công bố, LpA, m, được biểu thị bằng decibel (dB).

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 9296, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese