TIÊU CHUẨN ISO 9211-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 9211-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 3, tháng 9 năm 2018

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 9 năm 2018

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  26
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 9211-1, Tái bản lần thứ 3, tháng 9 năm 2018 – Quang học và quang tử – Lớp phủ quang học – Phần 1: Từ vựng

Tài liệu này xác định các thuật ngữ liên quan đến lớp phủ quang học. Các thuật ngữ này được nhóm thành bốn nhóm: Thuật ngữ và định nghĩa, định nghĩa về lớp phủ theo chức năng, định nghĩa về các khuyết tật phổ biến của lớp phủ và các định nghĩa khác.

Tài liệu này xác định các phương pháp xử lý bề mặt của các thành phần và chất nền không bao gồm kính quang học (kính) bằng cách áp dụng các lớp phủ quang học và đưa ra một dạng tiêu chuẩn cho đặc điểm kỹ thuật của chúng. Nó xác định các đặc tính chung và các phương pháp thử nghiệm và đo lường bất cứ khi nào cần thiết, nhưng không nhằm xác định phương pháp quá trình.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 9211-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese