TIÊU CHUẨN ISO 5700

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 5700

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 5700

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 5, ngày 1 tháng 5 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 5 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  44
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 5700, Tái bản lần thứ 5, ngày 1 tháng 5 năm 2013 – Máy kéo nông nghiệp và lâm nghiệp – Kết cấu bảo vệ chống lật – Phương pháp thử tĩnh và điều kiện nghiệm thu

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử tĩnh và các điều kiện chấp nhận đối với kết cấu bảo vệ chống lật (ca bin hoặc khung) của máy kéo bánh lốp hoặc bánh xích dùng cho nông nghiệp và lâm nghiệp.

Điều này áp dụng cho máy kéo có ít nhất hai trục dùng cho bánh xe lắp lốp hơi hoặc có bánh xe thay vì bánh xe, với khối lượng máy kéo không có bánh lốp không nhỏ hơn 600 kg và chiều rộng rãnh tối thiểu của bánh sau lớn hơn 150 mm. Không áp dụng cho máy kéo có tỷ số khối lượng (khối lượng lớn nhất cho phép / khối lượng chuẩn) lớn hơn 1,75.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 5700, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 5700

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese