TIÊU CHUẨN ISO 5436-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 5436-2

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 5436-2

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 10 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 10 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  24
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 5436-2, Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 10 năm 2012 – Thông số kỹ thuật sản phẩm hình học (GPS) – Kết cấu bề mặt: Phương pháp định hình; Tiêu chuẩn đo lường – Phần 2: Tiêu chuẩn đo lường phần mềm

Phần này của ISO 5436 xác định các tiêu chuẩn đo lường phần mềm Loại F1 và Loại F2 (etalon) để xác minh phần mềm của các dụng cụ đo lường. Nó cũng xác định định dạng tệp của các tiêu chuẩn đo lường phần mềm Loại F1 để hiệu chuẩn các dụng cụ được sử dụng để đo kết cấu bề mặt bằng phương pháp biên dạng được xác định trong ISO 3274.

CHÚ THÍCH 1 Trong suốt phần này của ISO 5436, thuật ngữ “softgauge” được sử dụng để thay thế cho “tiêu chuẩn đo lường phần mềm Loại F1”.

CHÚ THÍCH 2: Trước đây, “chuẩn đo lường” được gọi là “mẫu hiệu chuẩn”.

CHÚ THÍCH 3: ISO 3274 chỉ đề cập đến các thiết bị có các mốc tham chiếu độc lập.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 5436-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 5436-2

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese