TIÊU CHUẨN ISO 4892-3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 4892-3

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 4, ngày 15 tháng 2 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 2 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  22
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 4892-3, Tái bản lần thứ 4, ngày 15 tháng 2 năm 2016 – Chất dẻo – Phương pháp tiếp xúc với nguồn sáng trong phòng thí nghiệm – Phần 3: Đèn UV huỳnh quang

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp để mẫu vật tiếp xúc với bức xạ UV huỳnh quang, nhiệt và nước trong thiết bị được thiết kế để mô phỏng các hiệu ứng thời tiết xảy ra khi vật liệu tiếp xúc trong môi trường sử dụng cuối thực tế với bức xạ mặt trời toàn cầu hoặc bức xạ mặt trời qua kính cửa sổ .

Các mẫu vật được chiếu với đèn UV huỳnh quang trong các điều kiện môi trường được kiểm soát (nhiệt độ, độ ẩm và / hoặc nước). Các loại đèn UV huỳnh quang khác nhau có thể được sử dụng để đáp ứng tất cả các yêu cầu kiểm tra vật liệu khác nhau.

Chuẩn bị mẫu và đánh giá kết quả được đề cập trong các Tiêu chuẩn quốc tế khác đối với các vật liệu cụ thể.

Hướng dẫn chung được nêu trong ISO 4892-1.

Độ phơi sáng của đèn UV huỳnh quang OTE đối với sơn, vecni và các chất phủ khác được mô tả trong ISO 11507.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 4892-3, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese