TIÊU CHUẨN ISO 4628-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 4628-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 4, ngày 15 tháng 1 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 1 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  10
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 4628-1, Tái bản lần thứ 4, ngày 15 tháng 1 năm 2016 – Sơn và vecni – Đánh giá sự xuống cấp của lớp phủ – Xác định số lượng và kích thước của các khuyết tật, và cường độ của các thay đổi đồng đều về bề ngoài – Phần 1: Giới thiệu chung và hệ thống chỉ định

Phần này của ISO 4628 xác định một hệ thống để chỉ định số lượng và kích thước của các khuyết tật và cường độ của những thay đổi về bề ngoài của lớp phủ và nêu các nguyên tắc chung của hệ thống được sử dụng trong suốt ISO 4628. Hệ thống này được thiết kế để sử dụng, đặc biệt, cho các khuyết tật do lão hóa và thời tiết gây ra, và đối với những thay đổi đồng nhất, ví dụ như ố vàng.

Các phần khác của ISO 4628 cung cấp các tiêu chuẩn hình ảnh hoặc các phương tiện khác để đánh giá các dạng khuyết tật cụ thể. Trong chừng mực có thể, các kế hoạch đánh giá hiện có đã được sử dụng làm cơ sở.

Phần này của ISO 4628 cũng được sử dụng để đánh giá các khuyết tật không được đề cập trong các phần khác của ISO 4628.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 4628-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese