TIÊU CHUẨN ISO 4126-6

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 4126-6

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 6 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 6 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  46
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 4126-6, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 6 năm 2014 – Các thiết bị an toàn để bảo vệ chống lại áp suất quá cao – Phần 6: Ứng dụng, lựa chọn và lắp đặt các thiết bị an toàn cho đĩa nổ

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về việc áp dụng, lựa chọn và lắp đặt các thiết bị an toàn dạng đĩa nổ được sử dụng để bảo vệ thiết bị áp lực khỏi áp suất quá cao và / hoặc chân không quá mức.

phụ lục A cung cấp danh sách kiểm tra thông tin mà người mua cung cấp cho nhà sản xuất.

PHỤ LỤC B cung cấp hướng dẫn về thời gian thay thế của một đĩa nổ.

PHỤ LỤC C cung cấp hướng dẫn để xác định khả năng phóng điện, đối với chất lỏng một pha, của hệ thống giảm áp có chứa thiết bị an toàn dạng đĩa nổ.

Phụ lục D là một thủ tục không bắt buộc để thiết lập lực cản dòng chảy của cụm đĩa vỡ nổ.

Phụ lục E là một quy trình không bắt buộc để kiểm tra kiểu thiết bị an toàn đĩa nổ.

Phụ lục F cung cấp các đặc tính hiệu suất điển hình cho các loại thiết bị an toàn đĩa nổ khác nhau.

Các yêu cầu đối với việc sản xuất, kiểm tra, thử nghiệm, đánh dấu, chứng nhận và đóng gói các thiết bị an toàn dạng đĩa nổ được nêu trong ISO 4126-2.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 4126-6, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese