TIÊU CHUẨN ISO 362-3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 362-3

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 362-3

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 7 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 7 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  58
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 362-3, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 7 năm 2016 – Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ tăng tốc – Phương pháp kỹ thuật – Phần 3: Thử nghiệm trong nhà loại M và N

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp kỹ thuật để đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ thuộc loại M và N phát ra bằng cách sử dụng buồng bán phản xạ.

Các thông số kỹ thuật nhằm đạt được mối tương quan về âm thanh giữa việc kiểm tra tiếng ồn bên ngoài của phương tiện giao thông đường bộ trong buồng bán phản xạ và kiểm tra ngoài trời như mô tả trong ISO 362-1.

Tiêu chuẩn này cung cấp tất cả các thông số kỹ thuật và quy trình cần thiết để thử nghiệm trong nhà nhằm thu được kết quả có thể so sánh được với các biến thể đo chạy-chạy điển hình trong các thử nghiệm phê duyệt kiểu ngày nay.

Tiêu chuẩn này cung cấp phương pháp được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về tính đơn giản khi chúng phù hợp với khả năng tái lập kết quả trong các điều kiện vận hành của phương tiện.

CHÚ THÍCH 1: Kết quả thu được bằng phương pháp này cho phép đo khách quan về tiếng ồn phát ra trong các điều kiện thử nghiệm quy định. Cần phải xem xét một thực tế rằng việc đánh giá chủ quan về mức độ gây ồn của các loại phương tiện cơ giới khác nhau không chỉ đơn giản liên quan đến các chỉ dẫn của hệ thống đo âm thanh. Vì sự khó chịu liên quan chặt chẽ đến nhận thức cá nhân của con người, điều kiện sinh lý của con người, văn hóa và điều kiện môi trường, có sự khác biệt lớn và do đó, sự khó chịu không hữu ích như một thông số để mô tả một tình trạng xe cụ thể.

CHÚ THÍCH 2: Nếu các phép đo được thực hiện trong các phòng không đáp ứng các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn này, thì kết quả thu được có thể sai lệch so với kết quả khi sử dụng các điều kiện quy định.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 362-3, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 362-3

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese