TIÊU CHUẨN ISO 3529-3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 3529-3

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 4 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 4 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  16
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 3529-3, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 4 năm 2014 – Công nghệ chân không – Từ vựng – Phần 3: Đồng hồ đo chân không áp suất toàn phần và cục bộ

Tiêu chuẩn này đưa ra định nghĩa về đồng hồ đo chân không áp suất toàn phần và cục bộ. Đây là phần tiếp theo của ISO 3529-1, xác định các thuật ngữ chung được sử dụng trong công nghệ chân không và của ISO 3529-2, đưa ra các định nghĩa về bơm chân không và các thuật ngữ liên quan.

Các thuật ngữ cho các đồng hồ đo đó đã được xác định, đã từng rất quan trọng trong quá khứ hoặc là quan trọng ngày nay và thường được bán trên thị trường hoặc nguyên tắc vật lý nào vẫn quan trọng cho đến ngày nay.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 3529-3, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese