TIÊU CHUẨN ISO 27145-6

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 27145-6

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 4 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 4 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  42
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 27145-6, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 4 năm 2015 – Phương tiện giao thông đường bộ – Thực hiện các yêu cầu giao tiếp trên toàn thế giới về chẩn đoán trên tàu (WWH-OBD) – Phần 6: Thiết bị kiểm tra bên ngoài

Tiêu chuẩn này xác định các yêu cầu đối với thiết bị thử nghiệm bên ngoài như được liệt kê:

– phương tiện thiết lập liên lạc giữa phương tiện được trang bị WWH-OBD và thiết bị thử nghiệm bên ngoài;

– một tập hợp các dịch vụ chẩn đoán, bao gồm cả các phương pháp xác định, được cung cấp bởi thiết bị thử nghiệm bên ngoài để thực hiện các dịch vụ được xác định trong ISO 27145-3.

Tiêu chuẩn này mô tả các khả năng hoặc chức năng tối thiểu của thiết bị thử nghiệm bên ngoài. Chức năng bổ sung, ví dụ như giao thức không WWH-OBD hoặc truy xuất thông tin sửa chữa và bảo trì, có thể được tích hợp vào thiết bị thử nghiệm bên ngoài theo nhu cầu của nhà sản xuất thiết bị thử nghiệm. Nhà thiết kế thiết bị thử nghiệm bên ngoài đảm bảo rằng không có khả năng hoặc chức năng nào như vậy có thể ảnh hưởng xấu đến phương tiện được trang bị WWH-OBD được kết nối với thiết bị hoặc chính thiết bị đó.

Khi thiết bị thử nghiệm bên ngoài thực hiện chức năng không được đề cập trong ISO 27145-3, chức năng này không được liên kết với các yêu cầu về thời gian được xác định trong tiêu chuẩn này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 27145-6, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese