TIÊU CHUẨN ISO 23504-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 23504-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 7 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 7 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  24
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 23504-1, Phiên bản đầu tiên, tháng 7 năm 2020 – Ứng dụng quản lý tài liệu – Vận chuyển và lưu trữ hình ảnh nhanh hơn – Phần 1: Sử dụng ISO 32000 (PDF / R-1)

Tài liệu này xác định một tập hợp con của ISO 32000 thích hợp cho việc lưu trữ, vận chuyển và trao đổi các tài liệu ảnh raster nhiều trang, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu được quét. Hình ảnh bitonal, thang độ xám và RGB được hỗ trợ. Các tùy chọn nén cho luồng dữ liệu hình ảnh bao gồm JPEG, CCITT Nhóm 4 Fax và không nén.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 23504-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese