TIÊU CHUẨN ISO 22077-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 22077-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 4 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 4 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  50
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 22077-1, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 4 năm 2015 – Tin học y tế – Dạng sóng y tế – Phần 1: Quy tắc mã hóa

Tiêu chuẩn này quy định cách các dạng sóng y tế, chẳng hạn như điện tâm đồ, điện não đồ, dạng sóng đo phế dung, v.v., được mô tả về khả năng tương tác giữa các hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe.

Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng với các giao thức liên quan khác, chẳng hạn như HL7, DICOM, ISO / IEEE 11073, và các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cho từng mục đích.

Đây là thông số kỹ thuật chung, vì vậy thông số kỹ thuật cho các loại dạng sóng cụ thể và để hài hòa với DICOM, SCP-ECG, X73, v.v. không được đưa ra.

Tiêu chuẩn này không bao gồm các giao thức lớp thấp hơn để trao đổi tin nhắn. Ví dụ: một ứng dụng thời gian thực quan trọng như hệ thống theo dõi bệnh nhân nằm ngoài phạm vi và đây là một vấn đề triển khai.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 22077-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese