TIÊU CHUẨN ISO 21919-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 21919-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 10 năm 2019

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 10 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  26
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 21919-1, Phiên bản đầu tiên, tháng 10 năm 2019 – Hệ thống tự động hóa và tích hợp – Các giao diện để bảo dưỡng máy tự động – Phần 1: Tổng quan và các nguyên tắc cơ bản

ISO 21919 mô tả các giao diện cho việc chăm sóc máy tự động của ít nhất một máy điều khiển bằng máy tính (CNC) bằng cách sử dụng một thiết bị chăm sóc máy. Các giao diện này là liên kết giữa các thiết bị chăm sóc máy móc tự động và máy móc được sử dụng để sản xuất. Việc chăm sóc máy tự động được bắt đầu bởi hệ thống chăm sóc máy hoặc bằng máy.

Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan và xác định các nguyên tắc cơ bản về cách các giao diện được thiết lập. Nó xác định từ vựng cần thiết và thiết lập cú pháp cho cấu trúc của tín hiệu. Nó phân biệt giữa giao diện an toàn, giao diện điều khiển và các phần mở rộng cụ thể của dự án.

Tài liệu này xác định ba lớp tuân thủ và các tùy chọn tuân thủ chuyên dụng. Các lớp và tùy chọn bao gồm một số tín hiệu để đồng thời:

– cho phép thích ứng linh hoạt (các) giao diện với phạm vi chức năng cụ thể của dự án;

– buộc các bộ tín hiệu đủ chặt để tránh những nỗ lực phối hợp không cần thiết giữa các nhà cung cấp thiết bị chăm sóc máy và máy móc.

ISO 21919 tập trung vào các kết nối liên quan đến kiểm soát và liên quan đến an toàn. Nó không mô tả các kết nối cơ học, nó không xác định vật lý chuyển giao, chỉ định chân, phần cứng của giao diện hoặc thước đo giao tiếp, ví dụ như giao thức, và nó không được sử dụng để liên lạc với MES (Hệ thống thực thi sản xuất ).

CHÚ THÍCH: ISO 21919-2 đề cập đến giao diện an toàn và giao diện điều khiển, phân bổ tín hiệu cho loại phù hợp và / hoặc tùy chọn phù hợp, mô tả các chức năng chi tiết của từng tín hiệu, mô tả và hiển thị tương tác thời gian giữa các tín hiệu trong lưu đồ và hiển thị các ví dụ về an toàn ma trận và các mối quan hệ chức năng liên quan đến an toàn.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 21919-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese