TIÊU CHUẨN ISO 20121

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 20121

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 6 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  50
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 20121, Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2012 – Hệ thống quản lý tính bền vững của sự kiện – Các yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý tính bền vững của sự kiện đối với bất kỳ loại sự kiện nào hoặc hoạt động liên quan đến sự kiện và cung cấp hướng dẫn về việc tuân thủ các yêu cầu đó.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào muốn:

– thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý tính bền vững của sự kiện;

– đảm bảo rằng nó phù hợp với chính sách phát triển bền vững đã nêu;

– chứng minh sự phù hợp tự nguyện với tiêu chuẩn này bằng cách

– bên thứ nhất (tự quyết định và tự tuyên bố),

– bên thứ hai (xác nhận sự tuân thủ của các bên có lợi ích trong tổ chức, chẳng hạn như khách hàng hoặc bởi những người khác thay mặt họ), hoặc

– một bên thứ ba độc lập (ví dụ: tổ chức chứng nhận).

Tiêu chuẩn này được thiết kế để giải quyết vấn đề quản lý tính bền vững được cải thiện trong toàn bộ chu trình quản lý sự kiện.

Hướng dẫn và thông tin bổ sung được cung cấp trong các phụ lục để hỗ trợ việc thực hiện nó.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 20121, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese