TIÊU CHUẨN ISO 19901-3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 19901-3

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 12 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  126
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 19901-3, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 12 năm 2014 – Các ngành công nghiệp dầu khí và khí đốt tự nhiên – Yêu cầu cụ thể đối với các công trình ngoài khơi – Phần 3: Kết cấu bên trên

Phần này của tiêu chuẩn ISO 19901 đưa ra các yêu cầu đối với việc thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sửa đổi và quản lý tính toàn vẹn của cấu trúc đối với cấu trúc bên trên của một giàn khoan dầu khí. Nó bổ sung cho ISO 19902, ISO 19903, ISO 19904-1, ISO 19905-1 và ISO 19906, đưa ra các yêu cầu đối với các dạng kết cấu hỗ trợ khác nhau. Các yêu cầu trong phần này của ISO 19901 liên quan đến việc sửa đổi và bảo dưỡng chỉ liên quan đến những khía cạnh có liên quan trực tiếp đến tính toàn vẹn cấu trúc của kết cấu bên trên.

Các hoạt động đối với (các thành phần cấu trúc của) cấu trúc mặt trên bắt nguồn từ phần này của ISO 19901, khi cần thiết kết hợp với các tiêu chuẩn quốc tế khác trong bộ ISO 19901. Điện trở của các thành phần kết cấu của kết cấu sườn có thể được xác định bằng cách sử dụng các quy chuẩn xây dựng quốc tế hoặc quốc gia, như được quy định trong phần này của ISO 19901. Nếu bất kỳ phần nào của kết cấu sườn trên tạo thành một phần của kết cấu chính của hệ thống kết cấu tổng thể của toàn bộ nền tảng, các yêu cầu của phần này của ISO 19901 được bổ sung với các yêu cầu áp dụng trong ISO 19902, ISO 19903, ISO 19904-1, ISO 19905-1 và ISO 19906.

Tiêu chuẩn này áp dụng tiêu chuẩn ISO 19901 cho các mặt trên của các công trình ngoài khơi dùng trong ngành dầu khí và khí đốt tự nhiên, như sau:

– mặt trên của các công trình cố định ngoài khơi;

– các đơn vị kết cấu rời rạc đặt trên các kết cấu thân tàu của các công trình nổi ngoài khơi và các đơn vị di động ngoài khơi;

– các khía cạnh nhất định của mặt trên của các cấu trúc bắc cực.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các bộ phận của kết cấu thượng tầng của kết cấu nổi tạo thành một phần của hệ thống kết cấu tổng thể của kết cấu nổi; các bộ phận này tuân theo các quy định của ISO 19904-1. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho cấu trúc của các mô-đun trên cấu trúc nổi mà không đóng góp vào tính toàn vẹn tổng thể của hệ thống kết cấu nổi.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho tiêu chuẩn ISO 19901 đối với kết cấu thân tàu của các thiết bị di động ngoài khơi.

Tiêu chuẩn này của ISO 19901 không áp dụng cho các bộ phận của các công trình nổi ngoài khơi và các đơn vị di động ngoài khơi được điều chỉnh bởi các quy tắc của cơ quan chứng nhận được công nhận và hoàn toàn nằm trong các quy tắc của lớp.

Một số khía cạnh của tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các bộ phận của thân tàu của các công trình nổi ngoài khơi và các thiết bị di động ngoài khơi có chứa quá trình xử lý, đường ống hoặc lưu trữ hydrocacbon.

Phần này của tiêu chuẩn ISO 19901 bao gồm các yêu cầu, hướng dẫn và thông tin về các khía cạnh sau của cấu trúc mặt trên:

– thiết kế, chế tạo, lắp đặt và sửa đổi;

– kiểm tra tại chỗ và quản lý tính toàn vẹn của cấu trúc;

– đánh giá các cấu trúc bên trên hiện có;

– tái sử dụng;

– ngừng hoạt động, loại bỏ và thải bỏ;

– phòng ngừa, kiểm soát và đánh giá cháy, nổ và các sự kiện ngẫu nhiên khác.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thành phần kết cấu bao gồm:

– cấu trúc sơ cấp và thứ cấp trong boong, khung đỡ mô-đun và mô-đun;

– cấu trúc bùng phát;

– bệ cần trục và các bố trí hỗ trợ cần trục khác;

– sàn đáp trực thăng (helidecks);

– cầu vĩnh viễn giữa các công trình ngoài khơi riêng biệt;

– cột buồm, tháp và cần trên các công trình ngoài khơi.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 19901-3, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese