TIÊU CHUẨN ISO 18926

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 18926

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 18926

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 6 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 6 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  28
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 18926, Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 6 năm 2012 – Vật liệu hình ảnh – Thông tin được lưu trữ trên đĩa quang từ (MO) – Phương pháp ước tính tuổi thọ dựa trên ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm tương đối

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm để ước tính tuổi thọ (LE) của thông tin được lưu trữ trên phương tiện quang từ quang có thể ghi lại và ghi một lần. Chỉ xem xét các ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm tương đối trên môi trường.

Mục đích và giả định

Mục đích

Mục đích của tiêu chuẩn này là thiết lập một phương pháp để ước tính tuổi thọ của thông tin được lưu trữ trên đĩa quang từ. Phương pháp luận này cung cấp một quy trình hợp lý về mặt kỹ thuật và thống kê để thu thập và đánh giá dữ liệu thử nghiệm tăng tốc.

Giả định

Hiệu lực của quy trình được xác định bởi tiêu chuẩn này dựa trên năm giả thiết:

– các cơ cấu hỏng hóc hoạt động ở các điều kiện sử dụng giống như các cơ cấu ở điều kiện gia tốc;

– độ tuyến tính của tỷ lệ lỗi byte (BER) được ước tính theo các điều kiện gia tốc và thiết kế là hợp lệ;

– tất cả các cơ chế hư hỏng đã được tính đến và được lập mô hình thích hợp;

– hư hỏng do các tác động có thể đảo ngược như không bao gồm bụi bề mặt;

– lỗi từ các bộ phận có thể sửa chữa được chẳng hạn như các thành phần hộp mực bên ngoài không được bao gồm.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 18926, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 18926

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese