TIÊU CHUẨN ISO 18437-5

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 18437-5

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 18437-5

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 4 năm 2011

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 4 năm 2011

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  20
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 18437-5, Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 4 năm 2011 – Rung và chấn động cơ học – Đặc trưng các đặc tính cơ động học của vật liệu đàn hồi nhớt – Phần 5: Tỷ lệ Poisson dựa trên sự so sánh giữa các phép đo và phân tích phần tử hữu hạn

Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp để ước tính tỷ lệ Poisson hoặc / và mô đun đàn hồi cho vật liệu đàn hồi đẳng hướng hoặc đàn hồi xốp để sử dụng trong các chương trình máy tính phương pháp phần tử hữu hạn tuyến tính (FEM) hoặc các phương pháp tiếp cận số khác đối với các vấn đề về dao động hoặc âm thanh trong visco -cấu trúc đàn hồi có dạng hình học phức tạp. Phương pháp này dựa trên sự so sánh giữa các phép đo đặc tính độ lệch hoặc độ cứng của mẫu thử hình đĩa, với các điều kiện biên liên kết ở cả hai đầu và tính toán FEM của các điều kiện đó như một hàm của tỷ lệ Poisson. Việc lựa chọn phương pháp đo một mẫu hoặc hai mẫu phụ thuộc vào việc tỷ lệ Poisson được xác định một mình hay cùng với mô đun đàn hồi. Đôi khi những vật liệu này được coi là không thể nén được và hoạt động phi tuyến tính, đặc biệt là trong các biến dạng tĩnh lớn. Nhiều mã thương mại có sẵn để giải quyết những vấn đề như vậy. Đây không phải là trường hợp trong tiêu chuẩn này, trong đó chỉ những biến dạng nhỏ quan sát được trong các bài toán rung động điển hình mới được xem xét và do đó, mã FEM tuyến tính là phù hợp và thuận tiện hơn.

Theo mục đích của tiêu chuẩn này của ISO 18437, và trong khuôn khổ của ISO / TC 108, thuật ngữ đặc tính cơ học động lực học dùng để chỉ việc xác định các đặc tính đàn hồi cơ bản, ví dụ, mô đun phức Young và tỷ lệ Poisson, như một hàm của nhiệt độ và tần số.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu đàn hồi được sử dụng trong bộ cách ly rung động để giảm:

a) truyền dao động tần số âm thanh tới một cấu trúc, ví dụ như phát ra âm thanh truyền qua chất lỏng (trong không khí, truyền qua cấu trúc, hoặc âm thanh khác);

b) truyền các rung động tần số thấp, ví dụ, có thể tác động lên con người hoặc gây ra hư hỏng cho kết cấu hoặc thiết bị khi rung động quá nghiêm trọng.

Dữ liệu thu được bằng các phương pháp đo được nêu trong phần này của ISO 18437 và được chi tiết hơn trong ISO 18437-2 đến ISO 18437-4 có thể được sử dụng cho:

– thiết kế bộ cách ly rung động hiệu quả;

– lựa chọn vật liệu đàn hồi tối ưu cho một thiết kế nhất định;

– tính toán lý thuyết về sự truyền dao động qua bộ cách ly;

– thông tin trong quá trình phát triển sản phẩm;

– thông tin sản phẩm do nhà sản xuất và nhà cung cấp cung cấp;

– kiểm soát chất lượng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 18437-5, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 18437-5

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese