TIÊU CHUẨN ISO 18215

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 18215

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 5 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 5 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 18215, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 5 năm 2015 – Tàu và công nghệ hàng hải – Hoạt động của máy tàu ở vùng biển cực – Hướng dẫn

Mục đích của tiêu chuẩn này là cung cấp hướng dẫn cho nhân viên thiết kế và vận hành tàu (thủy thủ đoàn) về các vấn đề quan trọng cần xem xét liên quan đến máy móc, trước và trong quá trình hoạt động của tàu trong điều kiện khắc nghiệt của các vùng cực của Trái đất. Tiêu chuẩn này nhằm bổ sung Mã IMO cho Tàu hoạt động ở Vùng biển Cực và IACS UR “I”, Các Yêu cầu liên quan đến Cấp Vùng Cực. Mặc dù việc áp dụng tiêu chuẩn này chủ yếu chỉ quan tâm đến các tàu hoạt động ở vùng cực, một số cân nhắc thiết kế và lập kế hoạch có thể cần được thực hiện trong quá trình xây dựng hoặc trong môi trường nhà máy đóng tàu.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 18215, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese