TIÊU CHUẨN ISO 18129

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 18129

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 4 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 4 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  24
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 18129, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 4 năm 2015 – Giám sát và chẩn đoán tình trạng của máy móc – Phương pháp tiếp cận để chẩn đoán hiệu suất

Tiêu chuẩn này giới thiệu cách áp dụng theo dõi và chẩn đoán hiệu suất cho các máy, nhóm máy, cho đến khi hoàn thành việc lắp đặt (thiết bị) trong công nghiệp, thường bao gồm toàn bộ tuổi thọ của máy.

Tiêu chuẩn này nhằm mục đích

– giới thiệu thuật ngữ liên quan cụ thể đến giám sát hiệu suất và chẩn đoán của máy móc,

– mô tả các loại thủ tục theo dõi và chẩn đoán hiệu suất và giá trị của chúng,

– cung cấp hướng dẫn về cài đặt hệ thống giám sát và chẩn đoán hiệu suất,

– phác thảo các phương pháp và yêu cầu để thực hiện giám sát và chẩn đoán hiệu suất của máy móc, và

– cung cấp thông tin về giải thích dữ liệu, các tiêu chí đánh giá và các yêu cầu báo cáo.

Tiêu chuẩn này bao gồm các thủ tục thử nghiệm để xác định độ chính xác của các hệ thống và thủ tục theo dõi và chẩn đoán hiệu suất (bao gồm cả việc cung cấp các đầu vào để đánh giá hiệu suất của thiết bị).


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 18129, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese