TIÊU CHUẨN ISO 17740-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 17740-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 7 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  18
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 17740-1, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 7 năm 2015 – Máy móc và thiết bị xây dựng – Hệ thống đổ bê tông cho thiết bị cố định – Phần 1: Thuật ngữ và thông số kỹ thuật thương mại

Phần này của ISO 17740 xác định thuật ngữ và các thông số kỹ thuật thương mại cho các hệ thống đổ bê tông cố định.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các hệ thống đổ bê tông là một phần của hệ thống bơm bê tông di động hoặc đặt trước (xem ISO 21573-1).


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 17740-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese