TIÊU CHUẨN ISO 17572-3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 17572-3

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 17572-3

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  112
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 17572-3, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 1 năm 2015 – Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Tham chiếu vị trí cho cơ sở dữ liệu địa lý – Phần 3: Tham chiếu vị trí động (hồ sơ động)

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp tham chiếu vị trí (LRM) mô tả vị trí trong ngữ cảnh của cơ sở dữ liệu địa lý và sẽ được sử dụng để xác định vị trí các hiện tượng liên quan đến vận tải trong hệ thống mã hóa cũng như trong phía bộ giải mã. Tiêu chuẩn này xác định ý nghĩa của các đối tượng đó và mô tả chi tiết tài liệu tham khảo, bao gồm cả việc các thành phần của tài liệu tham khảo là bắt buộc hay không bắt buộc và các đặc điểm của chúng.

Tiêu chuẩn này quy định hai LRM khác nhau:

– tham chiếu vị trí được mã hóa trước (hồ sơ được mã hóa trước);

– tham chiếu vị trí động (hồ sơ động).

Tiêu chuẩn này không xác định định dạng vật lý để thực hiện LRM. Tuy nhiên, các yêu cầu đối với các định dạng vật lý được xác định.

Tiêu chuẩn này không xác định chi tiết về hệ thống tham chiếu vị trí (LRS), tức là cách thức triển khai các LRM trong phần mềm, phần cứng hoặc quá trình.

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tham chiếu vị trí động, bao gồm

– thuộc tính và quy tắc mã hóa

– mô hình dữ liệu logic

– Đặc tả định dạng vật lý TPEG cho các tham chiếu vị trí động,

– hướng dẫn mã hóa cho các tham chiếu vị trí động;

– đặc tả định dạng dữ liệu nén.

Tiêu chuẩn này phù hợp với các Tiêu chuẩn quốc tế khác được phát triển bởi ISO / TC 204 như ISO 14825.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 17572-3, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 17572-3

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese