TIÊU CHUẨN ISO 17572-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 17572-1

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 17572-1

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  36
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 17572-1, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 1 năm 2015 – Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Tham chiếu vị trí cho cơ sở dữ liệu địa lý – Phần 1: Yêu cầu chung và mô hình khái niệm

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp tham chiếu vị trí (LRM) mô tả vị trí trong ngữ cảnh của cơ sở dữ liệu địa lý và sẽ được sử dụng để xác định vị trí các hiện tượng liên quan đến vận tải trong hệ thống mã hóa cũng như trong phía bộ giải mã. Tiêu chuẩn này xác định ý nghĩa của các đối tượng đó và mô tả chi tiết tài liệu tham khảo, bao gồm cả việc các thành phần của tài liệu tham khảo là bắt buộc hay tùy chọn và các đặc điểm của chúng.

Tiêu chuẩn này quy định hai LRM khác nhau:

– tham chiếu vị trí được mã hóa trước (hồ sơ được mã hóa trước);

– tham chiếu vị trí động (hồ sơ động).

Tiêu chuẩn này không xác định định dạng vật lý để thực hiện LRM. Tuy nhiên, các yêu cầu đối với các định dạng vật lý được xác định.

Tiêu chuẩn này không xác định các chi tiết của Hệ thống Hội nghị Vị trí (LRS), tức là cách các LRM được triển khai trong phần mềm, phần cứng hoặc các quá trình.

Phần này của ISO 17572 quy định các phần chung liên quan đến LRM sau đây:

– các yêu cầu của phương pháp tham chiếu vị trí;

– mô hình dữ liệu khái niệm cho các phương pháp tham chiếu vị trí;

– các phương pháp tham chiếu vị trí kiểm kê (xem Phụ lục A);

– ví dụ về việc sử dụng mô hình khái niệm (xem Phụ lục B);

– mô tả các phần tử UML đã chọn (xem Phụ lục C);

– so sánh các định nghĩa với ISO / TC 211 (xem Phụ lục D);

– giới thiệu về định dạng vật lý TPEG (xem Phụ lục E và Phụ lục F).

Tiêu chuẩn này phù hợp với các Tiêu chuẩn quốc tế khác được phát triển bởi ISO / TC 204 như ISO 14825.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 17572-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 17572-1

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese