TIÊU CHUẨN ISO 17469-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 17469-1

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 17469-1

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 2 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 2 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  24
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 17469-1, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 2 năm 2015 – Quản lý tài liệu – Ngôn ngữ đánh dấu chiến lược (StratML) – Phần 1: Các phần tử cốt lõi của StratML

Tiêu chuẩn này quy định từ vựng và lược đồ Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) (XSD) cho các yếu tố phổ biến và được coi là một phần cốt lõi thiết yếu của các kế hoạch chiến lược của tất cả các tổ chức trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn này sẽ không đề cập đến

– thông tin có trong các kế hoạch chiến lược và hiệu suất và báo cáo nên được trình bày như thế nào,

– chỉ định kích thước phông chữ hoặc màu sắc, lề trang hoặc đánh số, hoặc cách đồ họa sẽ được hiển thị, và

– cung cấp hướng dẫn về cách biên soạn các kế hoạch chất lượng cao, ngoài việc chỉ định các yếu tố cơ bản mà chúng phải chứa.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 17469-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 17469-1

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese