TIÊU CHUẨN ISO 17458-5

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 17458-5

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 2 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 2 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  940
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 17458-5, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 2 năm 2013 – Phương tiện giao thông đường bộ – Hệ thống thông tin liên lạc FlexRay – Phần 5: Đặc điểm kỹ thuật kiểm tra sự phù hợp của lớp vật lý điện

Tiêu chuẩn này quy định việc kiểm tra sự phù hợp đối với lớp vật lý điện của hệ thống thông tin liên lạc FlexRay.

Tiêu chuẩn này xác định phép thử xem xét ISO 9646 và ISO 17458-4.

Mục đích của phần này của ISO 17458 là cung cấp một cách thức tiêu chuẩn hóa để xác minh xem các sản phẩm FlexRay Bus Driver và Active Star có tuân thủ ISO 17458-4 hay không. Động lực chính là đảm bảo mức độ tương tác của Trình điều khiển xe buýt FlexRay và Ngôi sao đang hoạt động từ các nguồn khác nhau trong môi trường hệ thống.

Tiêu chuẩn này cung cấp tất cả thông tin kỹ thuật cần thiết để đảm bảo rằng các kết quả thử nghiệm sẽ giống nhau ngay cả trên các hệ thống thử nghiệm khác nhau, với điều kiện là bộ thử nghiệm cụ thể và hệ thống thử nghiệm tuân thủ nội dung của tiêu chuẩn này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 17458-5, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese