TIÊU CHUẨN ISO 17196

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 17196

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 17196

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 11 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 11 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  32
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 17196, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 11 năm 2014 – Dimetyl ete (DME) dùng cho nhiên liệu – Xác định tạp chất – Phương pháp sắc ký khí

Tiêu chuẩn này quy định quy trình thử metanol, CO, CO2, metyl fomat, etyl metyl ete và các hydrocacbon đến C4, trong DME được sử dụng làm nhiên liệu theo phương pháp sắc ký khí. Quy trình này có thể áp dụng để xác định lượng metanol, CO, CO2, metyl fomat, etyl metyl ete và hydrocacbon tối đa C4, lên đến giá trị được chỉ định trong ISO 16861.

CHÚ THÍCH: Độ chụm của phương pháp này đã được một số phòng thí nghiệm nghiên cứu đối với một số mẫu và mức hàm lượng hạn chế. Nó cho phép thiết lập đặc điểm kỹ thuật chất lượng của DME nhưng không thể được coi là phép xác định độ chính xác đầy đủ phù hợp với phương pháp thống kê thông thường như trong ISO 4259.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 17196, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 17196

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese