TIÊU CHUẨN ISO 16198

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 16198

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 16198

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  52
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 16198, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 1 năm 2015 – Chất lượng đất – Thử nghiệm dựa trên thực vật để đánh giá sinh khả dụng môi trường của các nguyên tố vi lượng đối với cây trồng

Tiêu chuẩn này quy định thử nghiệm dựa trên thực vật, sau đây được gọi là thử nghiệm sinh học. Nó cho phép ước tính khả dụng sinh học trong môi trường của các nguyên tố vi lượng đối với thực vật về cơ bản là nồng độ trong chồi và rễ hoặc theo một cách tích hợp hơn như thông lượng hấp thụ ròng ở thực vật. Quy trình biotest bao gồm hai bước kế tiếp: (i) trước khi phát triển của cây trong thủy canh và (ii) phát triển của cây khi tiếp xúc với các mẫu đất. Nồng độ trong chồi và rễ cũng như lượng hấp thụ ròng của các nguyên tố vi lượng trong thực vật được xác định ở cuối bước thứ hai của quy trình biotest.

Biotest này có thể áp dụng để đánh giá tính khả dụng sinh học môi trường của các nguyên tố vi lượng đối với thực vật, đặc biệt là đối với cây nông nghiệp, trong đất hoặc vật liệu đất trong điều kiện ô nhiễm, xem xét rằng

– ba loài thực vật (bắp cải, Brassica oleracea; fescue cao, Festuca arundinacea; cà chua, Lycopersicon esculentum; 7.1) được đề xuất trong quy trình tiêu chuẩn hóa sinh học, nhưng các loài thực vật mục tiêu bổ sung cũng có thể được sử dụng (xem 7.1, Phụ lục A), và

– quy trình chuẩn hóa sinh học được xác nhận đối với một loạt các nguyên tố vi lượng bao gồm asen (As), cadimi (Cd), crom (Cr), coban (Co), đồng (Cu), chì (Pb), niken (Ni) và kẽm (Zn), nhưng các nguyên tố vi lượng bổ sung cũng có thể được tính đến (xem Phụ lục A).

Biotest có thể được áp dụng cho đất và vật liệu đất, bao gồm đất đã được sửa đổi trước hoặc sau khi lấy mẫu tại hiện trường với phân trộn, bùn, nước thải và các vật liệu (chất thải) khác.

CHÚ THÍCH 1: Biotest này không được thiết kế để đánh giá tính khả dụng sinh học trong môi trường của các nguyên tố vi lượng dễ bị bay hơi hoặc do hấp thụ xảy ra trong lá cây sau đó, ví dụ như bụi phóng xạ trong khí quyển.

CHÚ THÍCH 2: Biotest này không được thiết kế để đánh giá tính khả dụng sinh học của môi trường đối với thực vật của các chất gây ô nhiễm hữu cơ. Quy trình thí nghiệm tương tự có thể được sử dụng nhưng sự ngăn cách vật lý giữa rễ cây và đất bằng cách sử dụng lưới polyamit cần phải được điều chỉnh để tránh sự hấp thụ chất gây ô nhiễm hữu cơ trên lưới.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 16198, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 16198

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese