TIÊU CHUẨN ISO 16063-32

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 16063-32

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 16063-32

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 9 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  18
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 16063-32, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 9 năm 2016 – Phương pháp hiệu chuẩn đầu dò rung động và xung kích – Phần 32: Thử nghiệm cộng hưởng – Thử nghiệm tần số và đáp ứng pha của máy đo gia tốc bằng phương pháp kích thích xung kích

Tiêu chuẩn này đưa ra đặc điểm kỹ thuật chi tiết cho các dụng cụ và quy trình kiểm tra tần số và đáp ứng pha của các máy đo gia tốc bằng phương pháp kích thích xung kích. Nó áp dụng cho các gia tốc kế của các loại điện dung áp điện, áp điện và điện dung biến thiên với tỷ số tắt dần nhỏ hơn tới hạn và trong dải tần lên đến 150 kHz.

Phương pháp này giả định rằng tần số và các đáp ứng pha của cảm biến gia tốc cần thử nghiệm đạt được bằng phương pháp này là các đặc tính tốt nhất có thể đối với gia tốc kế được gắn với điều kiện đáp ứng các khuyến nghị về lắp cơ học của gia tốc kế nêu trong ISO 5348 và khối lượng của quả cầu xung kích chuẩn vượt quá khối lượng của gia tốc kế cần thử ít nhất ba lần.

Đáp ứng pha của gia tốc kế được thử nghiệm thu được bằng phương pháp này được coi là một số đặc tính “ảo” của gia tốc kế khi cho rằng không có sự lệch pha giữa tín hiệu đầu vào và đầu ra ở tần số 0 Hz.

CHÚ THÍCH 1: Người sử dụng cần lưu ý rằng đối với cùng một gia tốc kế trong ứng dụng hiện trường, tần số và đáp ứng pha có thể khác nhau, tùy thuộc vào khối lượng và sự phù hợp của kết cấu thử nghiệm và phương pháp lắp. Phương pháp này chỉ cho phép đánh giá định tính tần số và đáp ứng pha của gia tốc kế.

CHÚ THÍCH 2: Người sử dụng không cố gắng có được độ phân giải tốt hơn các phần ban đầu của đáp ứng tần số và pha của gia tốc kế đang được thử nghiệm so với dải động của đặc tính thích hợp cung cấp cho nó. Việc sử dụng tốt nhất các đáp ứng tần số và pha của gia tốc kế thu được bằng phương pháp này là để có được các đường phù hợp nhất cho các phần ban đầu của các đặc tính đã đề cập.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 16063-32, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 16063-32

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese