TIÊU CHUẨN ISO 15535

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 15535

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 3, ngày 1 tháng 10 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 10 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  30
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 15535, Tái bản lần thứ 3, ngày 1 tháng 10 năm 2012 – Yêu cầu chung để thiết lập cơ sở dữ liệu nhân trắc học

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với cơ sở dữ liệu nhân trắc học và các báo cáo liên quan chứa các phép đo được thực hiện theo ISO 7250-1.

Nó cung cấp thông tin cần thiết, chẳng hạn như đặc điểm của quần thể người dùng, phương pháp lấy mẫu, mục đo lường và số liệu thống kê, để có thể so sánh quốc tế giữa các phân khúc dân số khác nhau. Các phân đoạn dân số được quy định trong tiêu chuẩn này là những người có thể giữ các tư thế quy định trong ISO 7250-1.

Lưu ý Phép đo nhân trắc học truyền thống được định nghĩa trong ISO 7250-1 được coi là sự bổ sung cần thiết cho các phương pháp 3-D đang được phát triển ở một số quốc gia. Điều quan trọng là dữ liệu được quét phải được xác minh theo các định nghĩa được đưa ra trong ISO 7250-1 (xem ISO 20685). Phần mềm hiện đại cho phép tích hợp các phép đo nhân trắc học truyền thống với các phép đo thu được bằng hình ảnh 3-D.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 15535, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese