TIÊU CHUẨN ISO 15519-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 15519-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 6 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 6 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  52
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 15519-2, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 6 năm 2015 – Thông số kỹ thuật cho các sơ đồ cho ngành công nghiệp chế biến – Phần 2: Đo lường và điều khiển

Phần này của ISO 15519 cung cấp các quy tắc và hướng dẫn để thể hiện phép đo, điều khiển và tác động trong các sơ đồ cho ngành công nghiệp chế biến. =

Các quy tắc và hướng dẫn chung để chuẩn bị sơ đồ cho ngành công nghiệp chế biến, ví dụ các loại và mô tả sơ đồ, cách bố trí sơ đồ, ký hiệu đồ họa, đường thẳng và kết nối, ký hiệu tham chiếu, được nêu trong ISO 15519-1.

Các quy tắc và hướng dẫn chuẩn bị sơ đồ kỹ thuật điện được nêu trong IEC 61082-1.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 15519-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese