TIÊU CHUẨN ISO 14577-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 14577-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 7 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  32
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 14577-2, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 7 năm 2015 – Vật liệu kim loại – Thử độ lõm bằng dụng cụ đo độ cứng và các thông số vật liệu – Phần 2: Kiểm tra xác nhận và hiệu chuẩn máy thử nghiệm

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp kiểm tra xác nhận và hiệu chuẩn máy thử nghiệm để thực hiện phép thử độ lõm dụng cụ phù hợp với ISO 14577-1: 2015.

Nó mô tả phương pháp xác minh trực tiếp để kiểm tra các chức năng chính của máy thử nghiệm và phương pháp xác minh gián tiếp phù hợp để xác định độ lặp lại của máy thử nghiệm. Có một yêu cầu rằng phương pháp gián tiếp được sử dụng ngoài phương pháp trực tiếp và để kiểm tra định kỳ máy thử nghiệm đang sử dụng.

Yêu cầu rằng phương pháp kiểm tra gián tiếp của máy thử nghiệm phải được thực hiện độc lập đối với từng phương pháp thử nghiệm.

Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các máy thử nghiệm có thể vận chuyển được.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 14577-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese