TIÊU CHUẨN ISO 14298

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 14298

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 14298

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 4 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 4 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  28
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 14298, Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 4 năm 2013 – Công nghệ đồ họa – Quản lý các quy trình in bảo mật

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý in bảo mật cho máy in bảo mật.

Tiêu chuẩn này quy định bộ yêu cầu tối thiểu của hệ thống quản lý in bảo mật. Các tổ chức đảm bảo rằng các yêu cầu bảo mật của khách hàng được đáp ứng khi thích hợp miễn là các yêu cầu này không mâu thuẫn với các yêu cầu của tiêu chuẩn này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 14298, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 14298

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese