TIÊU CHUẨN ISO 14085-5

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 14085-5

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 3 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 3 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 14085-5, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 3 năm 2015 – Loạt hàng không vũ trụ – Các phần tử lọc thủy lực – Phương pháp thử – Phần 5: Khả năng chống mỏi do dòng chảy

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng chống mỏi chảy của phần tử lọc do dòng chảy qua bộ lọc thay đổi trong các giai đoạn khác nhau của quá trình nạp chất gây ô nhiễm của bộ lọc. Bộ lọc phải chịu tốc độ dòng chảy thay đổi đồng đều trong một số chu kỳ xác định, ở một số áp suất chênh lệch được xác định trước.

Mặc dù số lượng chu kỳ và điều kiện chênh lệch áp suất được sử dụng trong tiêu chuẩn này nhằm mô phỏng các điều kiện vận hành có thể có, tiêu chuẩn này không nhằm mục đích chứng nhận phần tử lọc trong các điều kiện bảo dưỡng lặp lại; điều này chỉ có thể được thực hiện bởi một quy trình thử nghiệm cụ thể được phát triển cho mục đích, bao gồm các điều kiện sử dụng thực tế, ví dụ như chất lỏng vận hành, sự nhiễm bẩn và các điều kiện dòng chảy tuần hoàn chính xác.

Tiêu chuẩn này thiết lập một phương pháp để xác minh khả năng của một phần tử lọc chịu được ứng suất gây ra bởi áp suất chênh lệch theo chu kỳ gây ra bởi tốc độ dòng chảy thay đổi.

Dữ liệu thử nghiệm thu được từ việc áp dụng tiêu chuẩn này của ISO 14085 có thể được sử dụng để so sánh hiệu suất của các phần tử lọc thủy lực hàng không vũ trụ.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 14085-5, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese