TIÊU CHUẨN ISO 14085-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 14085-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 3 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 3 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 14085-1, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 3 năm 2015 – Loạt hàng không vũ trụ – Các phần tử lọc thủy lực – Phương pháp thử – Phần 1: Trình tự thử nghiệm

Tiêu chuẩn này quy định trình tự thử nghiệm để đánh giá các đặc tính của các phần tử lọc chất lỏng thủy lực trong các điều kiện tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn này của ISO 14085 không nhằm mục đích chứng nhận phần tử lọc đủ điều kiện trong các điều kiện bảo dưỡng lặp lại; điều này chỉ có thể được thực hiện bởi một quy trình thử nghiệm cụ thể được phát triển cho mục đích, bao gồm cả các điều kiện sử dụng thực tế, ví dụ như chất lỏng vận hành hoặc sự nhiễm bẩn.

Dữ liệu thử nghiệm thu được từ việc áp dụng tiêu chuẩn này của ISO 14085 có thể được sử dụng để so sánh hiệu suất của các phần tử lọc thủy lực hàng không vũ trụ.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 14085-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese