TIÊU CHUẨN ISO 13885-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 13885-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản thứ 3, tháng 7 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 7 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  30
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 13885-1, Phiên bản thứ 3, tháng 7 năm 2020 – Sắc ký thấm gel (GPC) – Phần 1: Tetrahydrofuran (THF) làm chất rửa giải

Tài liệu này quy định việc xác định sự phân bố khối lượng mol và các giá trị khối lượng mol trung bình Mn (số trung bình) và Mw (khối lượng trung bình) của các polyme hòa tan trong tetrahydrofuran (THF) bằng sắc ký thấm gel (GPC).

CHÚ THÍCH Còn được gọi là sắc ký loại trừ kích thước (SEC).

Mặc dù các sắc ký đồ thu được cho thấy độ lặp lại tốt, có thể phương pháp này không thể được sử dụng với một số loại polyme nhất định vì các tương tác cụ thể (ví dụ hấp phụ) trong hệ thống mẫu / chất rửa giải / cột.

Các điều kiện quy định trong tài liệu này không áp dụng cho phép phân tích GPC của các mẫu polyme với Mw giá trị lớn hơn 106 g / mol và / hoặc các polyme có giới hạn rửa giải nằm ngoài dải hiệu chuẩn (xem 7.6 và Phụ lục C).

Tài liệu này không bao gồm phương pháp hiệu chỉnh (ví dụ: để loại bỏ sự mở rộng đỉnh. Nếu yêu cầu giá trị khối lượng mol tuyệt đối, thì một phương pháp tuyệt đối (ví dụ: đo độ thẩm thấu màng cho Mn hoặc tán xạ ánh sáng đối với Mw) có thể được sử dụng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 13885-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese