TIÊU CHUẨN ISO 13304-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 13304-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 7 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 7 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  30
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 13304-2, Phiên bản đầu tiên, tháng 7 năm 2020 – Bảo vệ phóng xạ – Tiêu chí tối thiểu đối với quang phổ cộng hưởng từ thuận điện tử (EPR) để đo liều hồi cứu bức xạ ion hóa – Phần 2: Đo liều lượng men răng người Ex vivo

Mục đích của tài liệu này là cung cấp các tiêu chí tối thiểu cần thiết để đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng, đánh giá hoạt động và để tạo điều kiện so sánh các phép đo liên quan đến ước tính liều hấp thụ thu được trong các phòng thí nghiệm khác nhau áp dụng quang phổ EPR dải X ex vivo với men răng người .

Tài liệu này bao gồm việc xác định liều hấp thụ trong men răng (hydroxyapatite). Nó không bao gồm việc tính toán liều lượng đối với các cơ quan hoặc cơ thể.

Tài liệu này đề cập đến:

a) trách nhiệm của khách hàng và phòng thí nghiệm;

b) tính bảo mật và các cân nhắc về đạo đức;

c) các yêu cầu về an toàn của phòng thí nghiệm;

d) thiết bị đo lường;

e) chuẩn bị mẫu;

f) phép đo mẫu và đánh giá tín hiệu EPR;

g) hiệu chuẩn đáp ứng liều EPR;

h) độ không đảm bảo về liều lượng và thử nghiệm tính năng;

i) đảm bảo và kiểm soát chất lượng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 13304-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese