TIÊU CHUẨN ISO 12625-15

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 12625-15

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 12625-15

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 2 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 2 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  18
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 12625-15, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 2 năm 2015 – Giấy lụa và các sản phẩm khăn giấy – Phần 15: Xác định tính chất quang học – Đo độ sáng và màu sắc bằng đèn chiếu C / 2 ° (ánh sáng ban ngày trong nhà)

Tiêu chuẩn này quy định các quy trình thử nghiệm để xác định công cụ độ sáng và màu sắc của khăn giấy và các sản phẩm khăn giấy được xem trong điều kiện ánh sáng ban ngày trong nhà. Nó cũng đưa ra các hướng dẫn cụ thể về việc chuẩn bị các mẫu thử (sản phẩm một lớp, nhiều lớp) và phép đo quang học của sản phẩm, trong đó các biện pháp phòng ngừa đặc biệt có thể cần thiết.

CHÚ THÍCH: Các thuộc tính được gọi là độ sáng và màu D65 được đo bằng một thiết bị được điều chỉnh theo hàm lượng UV cao hơn nhiều so với quy định trong phần này của ISO 12625. Các phép đo độ sáng và màu D65 được mô tả trong ISO 12625-7.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 12625-15, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 12625-15

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese