TIÊU CHUẨN ISO 12614-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 12614-2

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 12614-2

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 7 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 7 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  16
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 12614-2, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 7 năm 2014 – Phương tiện giao thông đường bộ – Các bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) – Phần 2: Tính năng và phương pháp thử chung

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và định nghĩa chung về các thành phần của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên hóa lỏng, nhằm mục đích sử dụng trên các loại phương tiện cơ giới như được định nghĩa trong ISO 3833. Phần này của ISO 12614 cũng có thể áp dụng cho các phương tiện cơ giới sử dụng nhiên liệu LNG khác (đối với tàu ví dụ) trong chừng mực thích hợp, cho đến khi có định mức cụ thể nào được đưa ra cho một loại phương tiện như vậy. Nó cũng cung cấp các nguyên tắc thiết kế chung và quy định các yêu cầu về hướng dẫn và đánh dấu.

Phần này của ISO 12614 không áp dụng cho những điều sau:

a) thùng chứa nhiên liệu;

b) động cơ khí tĩnh;

c) phần cứng gắn thùng chứa;

d) quản lý nhiên liệu điện tử;

e) ngăn chứa tiếp nhiên liệu.

CHÚ THÍCH 1: Phải thừa nhận rằng các thành phần khác không được đề cập cụ thể ở đây có thể được kiểm tra để đáp ứng các tiêu chí của tiêu chuẩn này và được kiểm tra theo các phép thử chức năng thích hợp.

CHÚ THÍCH 2: Tất cả các tham chiếu đến áp suất trong tiêu chuẩn này được coi là áp suất đồng hồ đo trừ khi có quy định khác.

CHÚ THÍCH 3: Phần này của ISO 12614 dựa trên áp suất làm việc đối với khí tự nhiên làm nhiên liệu là 1,6 MPa (16 bar). (1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa; 1 MPa = 1 N / mm2.) Các áp suất làm việc khác có thể được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh áp suất theo hệ số (tỷ lệ) thích hợp. Ví dụ, hệ thống áp suất làm việc 2 MPa (20 bar) sẽ yêu cầu áp suất nhân với 1,25.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 12614-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 12614-2

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese