TIÊU CHUẨN ISO 11031

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 11031

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 8 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  48
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 11031, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2016 – Cần trục – Nguyên tắc thiết kế chống động đất

Tiêu chuẩn này thiết lập các phương pháp chung để tính toán tải trọng địa chấn được sử dụng như định nghĩa trong bộ ISO 8686 và để chứng minh năng lực như được định nghĩa trong ISO 20332, đối với kết cấu và các bộ phận cơ học của cần trục như được định nghĩa trong ISO 4306.

Tiêu chuẩn này đánh giá hành vi ứng phó động của cần trục chịu kích thích địa chấn như là một hàm của các đặc tính động lực học của cần trục và của kết cấu đỡ của nó.

Việc đánh giá có tính đến ảnh hưởng động lực của cả điều kiện địa chấn khu vực và điều kiện cục bộ trên bề mặt đất tại vị trí cần cẩu.

Điều kiện hoạt động của cần trục và các rủi ro do địa chấn gây ra đối với cần trục cũng được tính đến. Tiêu chuẩn này được giới hạn ở trạng thái giới hạn khả năng sử dụng (SLS), duy trì ứng suất trong phạm vi đàn hồi phù hợp với ISO 20332.

Ấn bản này không mở rộng đến các bằng chứng về năng lực bao gồm các biến dạng dẻo. Khi những điều này được phép theo thỏa thuận giữa nhà cung cấp cần trục và khách hàng, có thể sử dụng các tiêu chuẩn khác hoặc tài liệu liên quan có tính đến chúng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 11031, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese