TIÊU CHUẨN ISO 10350-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 10350-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản thứ 3, tháng 7 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 7 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  18
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 10350-2, Phiên bản thứ 3, tháng 7 năm 2020 – Chất dẻo – Thu thập và trình bày dữ liệu điểm đơn có thể so sánh được – Phần 2: Chất dẻo gia cố bằng sợi dài

ISO 10350 xác định các quy trình thử nghiệm cụ thể để thu thập và trình bày dữ liệu có thể so sánh được đối với các đặc tính cơ bản nhất định của chất dẻo. Nói chung, mỗi thuộc tính được xác định bằng một giá trị thực nghiệm duy nhất, mặc dù trong một số trường hợp nhất định, các thuộc tính được biểu thị bằng hai giá trị thu được trong các điều kiện thử nghiệm khác nhau hoặc dọc theo các hướng khác nhau trong vật liệu. Các thuộc tính bao gồm là những thuộc tính được trình bày theo quy ước trong bảng dữ liệu của nhà sản xuất.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu nhiệt dẻo và nhiệt rắn gia cường trong đó các sợi gia cường hoặc không liên tục với chiều dài sợi trước khi xử lý lớn hơn 7,5 mm hoặc liên tục (ví dụ vải, thảm sợi liên tục hoặc một chiều).

ISO 10350-1 đề cập cụ thể đến chất dẻo không gia cố và chất dẻo đầy, bao gồm cả chất dẻo sử dụng sợi có chiều dài nhỏ hơn 7,5 mm.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 10350-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese