TIÊU CHUẨN ISO 10161-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 10161-2

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 10161-2

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 10 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  42
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 10161-2, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 10 năm 2014 – Thông tin và tài liệu – Kết nối hệ thống mở – Đặc điểm kỹ thuật giao thức ứng dụng cho mượn liên thư viện – Phần 2: Bản chiếu lệ tuyên bố tuân thủ thực hiện giao thức (PICS)

Phần này của tiêu chuẩn ISO 10161 xác định quy trình của tuyên bố tuân thủ thực hiện giao thức (PICS) cho giao thức Karaoke như quy định trong ISO 10161-1, phù hợp với các yêu cầu liên quan và phù hợp với hướng dẫn liên quan đối với quy trình PICS, được đưa ra trong ISO / IEC 9646-2.

Những người thực hiện tuyên bố sự phù hợp với ISO 10161-1 hoàn thành bản chiếu lệ như một phần của các yêu cầu về sự phù hợp.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 10161-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 10161-2

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese