TIÊU CHUẨN ISO 10121-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 10121-1

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 10121-1

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 4 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 4 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  48
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 10121-1, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 4 năm 2014 – Phương pháp thử để đánh giá tính năng của phương tiện làm sạch không khí pha khí và các thiết bị thông gió chung – Phần 1: Phương tiện làm sạch không khí pha khí

Phần này của ISO 10121 nhằm cung cấp phương pháp thử nghiệm khách quan trong phòng thí nghiệm, thiết bị được đề xuất, các phần thử nghiệm quy chuẩn và thử nghiệm quy chuẩn để đánh giá ba phương tiện làm sạch không khí pha khí rắn (GPACM) hoặc cấu hình GPACM khác nhau để sử dụng trong làm sạch không khí pha khí thiết bị dành cho các ứng dụng lọc chung. Tiêu chuẩn này dành riêng cho thử nghiệm thách thức chứ không phải để đánh giá vật liệu chung hoặc mô tả đặc tính hệ thống lỗ rỗng. Ba loại GPACM khác nhau được xác định trong phần này của ISO 10121 là GPACM-LF (các hạt có hình dạng và kích thước khác nhau được sử dụng cho các ứng dụng Loose Fill), GPACM-FL (FLat tấm vải dành cho ví dụ như phẳng một lớp, xếp nếp hoặc dạng túi thiết bị) và GPACM-TS (cấu trúc ba chiều dày hơn nhiều lần so với tấm phẳng và ví dụ được sử dụng như các phần tử hoàn thiện trong thiết bị). Các thử nghiệm được thực hiện trong một luồng không khí và các cấu hình GPACM được thử nghiệm với các khí thử nghiệm trong các điều kiện ở trạng thái ổn định. Vì nồng độ khí thách thức tăng cao (liên quan đến các ứng dụng thông gió chung) được sử dụng, dữ liệu thử nghiệm nên được sử dụng để so sánh GPACM trong cùng một cấu hình và không nhằm mục đích dự đoán hiệu suất trong tình huống thực tế. Cũng không ngụ ý rằng có thể so sánh trực tiếp các cấu hình GPACM khác nhau. Mục đích chính là có thể so sánh các cấu hình GPACM giống như bạn thích, chứ không phải giữa các cấu hình GPACM. Thử nghiệm các thiết bị hoàn chỉnh được mô tả trong ISO 10121-2.

Để đảm bảo tính khách quan cho các nhà cung cấp thiết bị thử nghiệm, không có thiết kế cụ thể nào của thiết bị thử nghiệm được xác định: một ví dụ được minh họa trong Phụ lục C (có nhiều thông tin). Thay vào đó, các yêu cầu quy chuẩn đối với thiết kế giá đỡ mẫu phương tiện, các đặc tính của thiết bị và các thử nghiệm xác nhận được quy định.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 10121-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 10121-1

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese